1. søndag i fasten ved Ann Sofi Lægsgaard Andersen

Salme 754, Se, nu stiger solen

Salme 634, Du ved det nok, mit hjerte

Salme 192, Hil dig, Frelser og Forsoner

Salme 336, Vor Gud han er så fast en borg

Salme 172, Se, vi går op til Jerusalem

Tekstrække: FØRSTE RÆKKE

* Denne hellige lektie skrives i Femte Mosebog: Moses sagde til Israels folk: Alt det, jeg i dag befaler dig, skal I omhyggeligt gøre, for at I må leve og blive talrige og komme ind og tage det land i besiddelse, som Herren lovede jeres fædre. Husk, hvordan Herren din Gud nu i fyrre år har ladet dig vandre i ørkenen, for at ydmyge dig og sætte dig på prøve, så han kunne få at vide, om du har i sinde at holde hans befalinger eller ej. Han ydmygede dig og lod dig sulte og gav dig manna at spise, som hverken du eller dine fædre kendte, for at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund. 5 Mos 8,1-3

Epistlen skriver apostlen Paulus i sit andet brev til korintherne: For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til – ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt – som der står skrevet: »Han strøede ud, han gav til de fattige, hans retfærdighed består til evig tid.« Og han, der forsyner sædemanden med udsæd og med brød til at spise, skal også forsyne jer rigeligt med udsæd, forøge det med mange fold og lade jeres retfærdighed bære rige frugter, så I får rigeligt af alt til al gavmildhed, og det en gavmildhed, som fører til taksigelse til Gud gennem os. 2 Kor 9,6-11

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Derefter tog Jesus over til den anden side af Galilæas Sø, Tiberias Sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og dér satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip: »Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise?« Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham: »Brød for to hundrede denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule hver.« En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham: »Der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk; men hvad er det til så mange?« Jesus sagde: »Få folk til at sætte sig.« Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig; de var omkring fem tusind. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der; på samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple: »Saml de stykker sammen, som er tilovers, så intet går til spilde.« Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var tilovers efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de: »Han er sandelig Profeten, som skal komme til verden.« Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget, helt alene. Joh 6,1-15


Foredrag i Jerslev forsamlingshus onsdag den 29. marts kl. 19.30 med Forfatter, cand.mag. Marianne Hesselholt der fortæller om engle. Er engle en truet art? Vi tager dem frem i juletiden, men de er ikke sæsonarbejdere. De lever nu og altid i verden omkring os.
Foredraget afholdes af Grundtvigsk Forum og er sponsoreret af Genbrugsbutikken Tusindfryd.

Gudstjeneste Mariæ bebudelsesdag

 

Ved denne gudstjeneste er det årets konfirmander der varetager gudstjenesten. Hvor de bl.a. pynter kirken, sætter billeder op og  har skrevet bønner, valgt salmer og samt forberedt prædiken.

Salme 749, I østen stiger solen op

Salme  448 Fyldt af glæde

Salme 331, Uberørt af byens travlhed

Salme 260, Du satte dig selv i de nederstes sted

Salme 901, Tak Gud

Tekstrække:

FØRSTE RÆKKE

* Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Herren talte på ny til Akaz: »Bed om et tegn fra Herren din Gud, nede fra dødsriget eller oppe fra det høje.« Akaz svarede: »Jeg vil ikke bede om noget tegn, for jeg vil ikke udæske Herren.« Da sagde Esajas: »Hør nu, Davids hus. Er det ikke nok, at I er mennesker til besvær? Skal I også besvære min Gud? Men Herren vil selv give jer et tegn: Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel.« Es 7,10-14

Epistlen skriver apostlen Johannes i sit første brev: Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vore øjne, det, som vi betragtede og vore hænder rørte ved: livets ord og livet blev åbenbaret, og vi har set det og vidner om det og forkynder jer det evige liv, som var hos Faderen og blev åbenbaret for os – det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os; og vort fællesskab er med Faderen og med hans søn, Jesus Kristus. 1 Joh 1,1-3

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: »Herren er med dig, du benådede!« Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.« Maria sagde til englen: »Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.« Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud.« Da sagde Maria: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!« Så forlod englen hende. Luk 1,26-38

 

Torsdag aften den 6 april  kl. 19.00 kan man være med til at fejre Luther-jubilæumsåret med en sangaften i Jerslev Kirke. Det sker under kirkens organist Jørn Andersens vejledning, hvor der synges fra den nye salmebog Lutherrosen, udgivet i anledning af jubilæumsåret.

Salmernes melodier og tekster er skrevet af nulevende komponister og salmedigtere, som med denne udgivelse nyfortolker Luthers kristendom på en poetisk og nutidig måde. Vi vil også synge nogen af Luthers egne kendte salmer, fortæller kirkens organist.

Kirkens voksenkor vil synge med og for på de nyskrevne salmer, ledsaget af tværfløjtespil af Karin Bienz. Undervejs bliver der en pause, hvor der serveres lagkage og kaffe.

Arrangementet er gratis.Skole- og kirkemedarbejder Pia Uth fra Brønderslev Provsti kom forbi Jerslev og forvandlede en del af byen til Jerusalem for 2000 år siden. Ved hjælp af rollespil gennemgik Toftegårdsskolens 4. og 5. klasser denne formiddag Jesus’ lidelseshistorie.

Elverne var klædt ud som Jesus, Pilatus, jøder og soldater mm og kom forbi forskellige poster i byen, hvor de gennemspillede forskellige senarier fra påskefortællingen. Forløbet blev afsluttet i Jerselv Kirke, hvor eleverne sang “Du kom til vor runde jord” af Steen Kaalø og melodi af Hans Dammeyer.

 


Så skulle det nye kirkeblad være afleveret til alle i vore sogne. Du kan også læse kirkebladet her på hjemmesiden ved at klikke på billedet og så vil det automatisk åbne sig…. God fornøjelse…

 

PS Skulle du mod forventing ikke have modtaget dit kirkeblad hører vi gerne fra dig. Kontakt venligst Egon Nielsen 98 83 41 32 eller på mail nakkebjerg@os.dk