”Nordens stjerner og stjernestøv”


Kom og vær med til at fejre julens komme med kirkens kor. Vi synger julen ind med kirkens børne- & ungdomskor og kirkens voksenkor, der glæder sig til at synge for og med jer. Kirkens organist har samlet en håndfuld musikere – Mikael Skjødt Sørensen sang, guitar, René Olesen cornet, Dagmar Hansen Bas, Carsten Kær Nielsen klaver, Karin Bienz tværfløjte, Viggo Frank blokfløjte og John Vinther, div instrumenter -, som akkompagnerer sangerne. Tenna Lyng Svensson laver lys til julekoncerten. Der vil være både fællessang og solosang, oplæsning samt kormusik og Luciaoptog. Kom og tag del i kirkens julekoncert. Der er gratis adgang for alle.

Plakat af for Julekoncert 2017 jerslev kirke

De fik nye øjne på livet

I denne weekend flyttede en flok unge igen ind i Mylund Kirke På Herrens Mark.
Her planlagde de to ungdomsmesser for områdets konfirmander. Der blev lavet en film, som tolkede årets tema, som handlede om ”Øjne”.

I løbet af et døgn lavede de unge en film, som belyste årets tema. De skrev en drejebog ud fra en bibeltekst om en blindfødt. Temaet var forandring: Tør du se verden med nye øjne og forandre dig? Derefter optog de og klippede den film sammen, som blev vist ved ungdomsmesserne.

I løbet af dagen spillede de også i band og sang solo og kor – og var dermed med til at give de deltagende i ungdomsmesserne søndag eftermiddag et løft i fællessangen.

Konfirmander fik øjne med hjem
Da konfirmanderne søndag ankom til Mylund Kirke i busser, fik en del af dem bind for øjnene og måtte derfor have hjælp af kammeraterne til at blive ledt ind i kirken. Her fik de bindet af øjnene og kunne opleve ungdomsmessen, hvor der var noget for alle sanser: musik og fællessang, en af de unge brækkede brødet i stykker og delte ud, hvorefter de unge kunne dyppe det i vinen – og dermed opleve altergang på en anderledes måde. De kunne også tænde lys og bede en bøn.
På vejen ud fik alle deltagerne et øje med hjem (en hoppebold med et øje på) – som en erindring om temaet med at turde se sig selv i øjnene – og at se på andre med nye øjne!

På Herrens Mark er arrangeret af Ungegruppen i Brønderslev Provsti (Folkekirkerne i Brønderslev Kommune). Det er femte gang at kommunens unge indbydes til ungdomsmesse – og det er tredje gang at forberedelserne er formet som en weekendlejr, hvor de unge sover, spiser og øver i kirkern!

En øjenåbner
For provstisekretær Erik V. Rasmussen, som var en af weekendens ledere, var mødet med de unge en øjenåbner: ”Nogle af de unge kommer igen hvert år – og de oplever det helt særlige fællesskab på Herrens Mark! De får nye øjne på sig selv – så de tør springe ud og synge solo, tage initiativ og kaste sig ud i opgaver de måske ikke ville turde byde ind på derhjemme i hverdagen”.

Ungegruppen er en del af visionsprojektet Kirker på tværs, og formålet er at gøre Folkekirken vedkommende for de unge, så de også efter konfirmationen kan opleve, at kirke og kristendom også har en aktualitet for dem!

 

Info: Vedhæftet billeder fra ungdomsweekenden på Herrens mark. Fotograf: Frederik Hauge Madsen (Kirkepilot i Brønderslev Kirke).

For mere information, kontakt Tovholder for ungegruppen og På Herrens Mark:  Inge Bech Hansen: mail: Sognemed.inge@c.dk tlf.  40 41 32 94

Jule- og Gospelmusik

 

Kirkens voksenkor var i Kirkeladen i Stenum en lørdag i november, hvor de sang sammen med andre kor fra provstiet og Vejgaard kirke  Aalborg. Det var Folkekirkens Ungdomskor, der havde arrangeret et korstævne med  musical sangeren  Ole Jørgensen, hvor han sang julesange og gospelsange sammen med korene. Som afslutning på dagen lavede korene en lille åbent hus værkstedskoncert. hvor man kunne høre hvad korene havde arbejdet med i løbet af dagen.

 

Tør du se dig selv i øjnene? Hvad ser du med dine øjne? Kom med og SE! 

 

Kom og vær med til ungdomsmesse for konfirmander fra hele kommunen. En Gudstjeneste designet til unge af unge.

I weekenden samles en flok unge fra provstiet og laver forskellige kirkelige aktiviteter i Mylund kirke. Weekenden afsluttes med 2 anderledes gudstjenester søndag eftermiddag/aften kl. 16.00 og kl 18.00 kom og se hvad de unge har skabt på 2 dage.

Arrangør er ungegeudvalget nedsat af kirkerne i Brønderslev Provsti.

23. søndag efter trinitatis

Salme 778: Fred hviler over land og by

Salme 68: Se, hvilket menenske

Salme 370: Menneske, din egen magt

Salme 80: Tak og ære være

Salme 786: Nu går solen sin vej

 

Tekstrække: FØRSTE RÆKKE

Denne hellige lektie skriver profeten Amos:
Hør dette, I, som knuser den fattige
og vil gøre det af med de hjælpeløse i landet.
I siger: »Hvornår er nymånedagen forbi, så vi kan sælge korn, og sabbatten, så vi kan åbne kornsalget; vi vil gøre efaen lille og sekelen stor og bedrage med falsk vægt. Vi vil købe de svage for penge og den fattige for et par sandaler; vi vil sælge affaldskorn.«
Herren sværger ved Jakobs stolthed:
»Aldrig glemmer jeg nogen af deres gerninger!« Am 8,4-7

Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. Den, som sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod, og de, der gør det, vil pådrage sig dom. De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem; for de er Guds tjenere til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte. Ikke for ingenting bærer myndighederne sværd; de er Guds tjenere og skal lade vreden ramme dem, der gør det onde. Derfor skal man underordne sig, ikke kun for vredens, men også for samvittighedens skyld. Derfor betaler I jo også skat, og de styrende er Guds tjenere, når de tager vare på det. Giv alle, hvad I skylder dem: den, der har krav på skat, skat; den, der har krav på told, told; den, I skylder frygt, frygt; den, I skylder ære, ære. Rom 13,1-7

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde: »Mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener: Er det tilladt at give kejseren skat eller ej?« Men Jesus gennemskuede deres ondskab og sagde: »Hvorfor sætter I mig på prøve, I hyklere? Vis mig skattens mønt!« De rakte ham en denar. Og han spurgte dem: »Hvis billede og indskrift er det?«. »Kejserens,« svarede de. Da sagde han til dem: »Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!« Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej. Matt 22,15-22

B&U koret havde en dejlig dag i november sammen med dirigenten Susanne Wendt og 106 andre korsangere fra Aalborg Stit. Hun arbejder til dagligt med spire- børne- og aspirant- korene i DR. Hun var en virkelig kapacitet og  en stor inspirationskilde for børnene. Korene blev udfordret med nye julesange og bevægeleses sange. Dagen blev afsluttet med en værkstedskoncert i kirken for forældre og søskende…

 

En torsdag aften i november sang Hjallerupsangkor og kirkens voksenkor sange fra deres repertoire i Mylund kirke. Desuden var der orgelmusik og fløjtespil og fællessang. Det blev en meget fin aften med mange dejlige kendte danske sange og bl.a. også kormusik til allehelgen. Korene havde også tre fælles numre, som blev dirigeret og akkompagneret på klaver af de korledere Lasse Christensen og Jørn Andersen. Efter koncerten var der hjemmebagt kage og kaffe i våbenhuset.

Børne og ungdomskoret optrådte sammen med Sigurd Barret i Brønderslev kirke for en fyldt kirke. Det var en stor oplevelse for korene at være en del af og synge sammen med Sigurd på hans nykomponerede Luthersange og høre hans fortællinger om Luther… Sigurd roste korene, som han syntes var gode til at synge.