Kom og vær med til at fejre fastelavnsgudstjeneste i Jerslev Kirke, hvor kirkens B&U kor medvirker samt børn fra indskolingsklasserne.  Efter gudstjenesten er der fastelavnsfest i forsamlingshuset.

salme 260, Du, satte dig selv

salme 557, Her vil ties, her vil bies

salme 13, Måne og sol

salme 901, Tak Gud


  

Dagens Evangelium:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde: »Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig?« Men Jesus svarede ham: »Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed.« Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig; og der lød en røst fra himlene: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!« Matt 3,13-17

 

Kyndelmisse

I Mylund Kirke fejres der Kyndelmisse med en stemningsfuld gudstjeneste søndag, den 28. januar kl. 18.00. Tjenesten bliver fejret med levende lys, musik, sang, læsninger og refleksion. Messen er en fejring af det lys, som blev tændt i os alle i julen, da Jesus blev født. Dette lys bringer vi nu ud i verden.  Alle kirkens kor deltager, og de akkompag-neres af Mikael Sørensen på guitar, Dagmar Hansen på kontrabas, Viggo Frank på blokfløjte, Karin Bienz på tværfløjte og John Vinther på div. instrumenter.
Kirkens B&U-kor vil tænde lys i kirkens lysglober og i kirkebænkene og Tenna Lyng Svensson vil sørge for flot farvet lys i kirken. Efter gudstjenesten serveres der pandekager i våbenhuset til alle fremmødte.

Salme 785, Tunge mørke natteskyer

Salme 31, Til himlene rækker

Salme 50, Under dine vingers skygge

Salme 787, Du, som har tændt

 Gud, hvor skulle jeg søge hen fra din ånd?
Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt?
Stiger jeg op til himlen, er du dér,
lægger jeg mig i dødsriget, er du dér.
Låner jeg morgenrødens vinger
og slår mig ned, hvor havet ender,
så leder din hånd mig også dér,
din højre hånd holder mig fast.
Siger jeg: “Mørket skal dække mig,
lyset blive til nat omkring mig”,
så er mørket ikke mørke for dig,
natten er lys som dagen,
mørket er som lyset…
Af Davids Salme 139

I uge 9 var en lille flok fra kirkens frivillige voksenkor medvirkende til gudstjenesten på Rosengården i Jerslev. Koristerne hjalp de ældre med at finde salmerne i salmebogen og forberede gudstjenesten. Koret sang for på salmerne, læste ind- og udgangsbønner og hjalp til med uddelingen af nadver. Der var en skøn sang og stemning, på trods af, at der ikke var så mange fremmødte ældre pga. sygdom. Ruth Kristensen kom efter gudstjenesten og fortalte, at de syge sengeliggende på første sal havde nydt salmesangen, og hun skulle hilse fra dem.

Også ved søndagens højmesse var der atter en lille flok fra voksenkoret afsted. En af koristerne, Viggo, havde taget sin blokfløjte med og spillede med under salmesangen og dagens præludie. Koret sang både for og med på salmerne og havde i dagens anledning et par indslag med som motet og postludium, arrangeret af kirkens organist. Næste gang, du kan opleve hele koret, er til Påskedag i Jerslev Kirke.