2. Påskedag 2. april Hellum Kirke kl. 10.30 Knud Erik Lægsgaard

 

Salme 241, Tag det sorte kors fra graven

Salme 218, Krist stod op af døde

Salme 238, Det er så sandt

Salme 538 At sige verden ret farvel

Salme 245, Opstandne Herre, du vil gå

 

 

Knud Erik Lægsgaard varetager traditionen tro gudstjenesten 2. påskedag og der er påskeæg efter gudstjenesten.

Lyt til dagens salmer her…

Læs dagens tekster og evangelium her…

Skærtorsdag 29. marts Hellum Kirke kl. 19.00

Vi mindes Jesu sidste måltid med sine disciple og deler efter gudstjenesten et lille måltid med hinanden.

Salme 785, Tunge mørke natte skyer

Salme 466, Vor Herres Jesu mindefest

Salme 178, Han står på randen af sin grav

Salme 541, Vær du mig nær

Lyt til dagens salmer her…

Læs dagens tekster og evangelium her 

 

Langfredag 30. marts  Mylund kirke kl. 10.30


Gudstjenesten vil i ord og musik fortælle om den store sørgedag i kirkeåret. Karin Bienz medvirker på tværfløjte.

Salme 209, Et kors det var det hårde, trange leje

Salme 197, Min Gud, min Gud

Salme 188, Så bøjed den dødsdømte nakken

Salme 192, Hil dig Frelser

Salme 216, Der venter bag Langfredags nat

Lyt til dagens salmer her…

Læs dagens tekster og evangelium her…

 

 

Påskesøndag  1. april Jerslev kirke kl. 10.30

Festgudstjeneste, hvor Jesu opstandelse fejres. Kirkens voksenkor medvirker, og der er kaffe efter gudstjenesten.

Salme 230, Påskemorgen slukker sorgen

Salme 448 Fyldt af glæde

Salme 192, Hil dig Frelser og Forsoner

Salme 218, Krist stod op af døde

Salme 234, Som forårssolen morgenrød

Lyt til dagens salmer her…

Læs dagens tekster og evangelium her…