”Nordens stjerner og stjernestøv”


Kom og vær med til at fejre julens komme med kirkens kor. Vi synger julen ind med kirkens børne- & ungdomskor og kirkens voksenkor, der glæder sig til at synge for og med jer. Kirkens organist har samlet en håndfuld musikere – Mikael Skjødt Sørensen sang, guitar, René Olesen cornet, Dagmar Hansen Bas, Carsten Kær Nielsen klaver, Karin Bienz tværfløjte, Viggo Frank blokfløjte og John Vinther, div instrumenter -, som akkompagnerer sangerne. Tenna Lyng Svensson laver lys til julekoncerten. Der vil være både fællessang og solosang, oplæsning samt kormusik og Luciaoptog. Kom og tag del i kirkens julekoncert. Der er gratis adgang for alle.

Plakat af for Julekoncert 2017 jerslev kirke

 

Tør du se dig selv i øjnene? Hvad ser du med dine øjne? Kom med og SE! 

 

Kom og vær med til ungdomsmesse for konfirmander fra hele kommunen. En Gudstjeneste designet til unge af unge.

I weekenden samles en flok unge fra provstiet og laver forskellige kirkelige aktiviteter i Mylund kirke. Weekenden afsluttes med 2 anderledes gudstjenester søndag eftermiddag/aften kl. 16.00 og kl 18.00 kom og se hvad de unge har skabt på 2 dage.

Arrangør er ungegeudvalget nedsat af kirkerne i Brønderslev Provsti.

5. søndag e. påske

Menighed møder menighed. Alle er inviteret til gudstjeneste i vores nabosogn for at se, hvordan man fejrer gudstjeneste i Øster Brønderslev Kirke. Vi arrangerer gratis fællestransport med bus fra Jerslev Kirke kl. 10.30 (tilmelding ikke nødvendig). Efter den festlige gudstjeneste er der en let anretning i forsamlingshuset til fælles snak om sognelivet i kirkerne…

 

 

 

Salme 725, Det dufter lysegrønt af græs

Salme 332, På Jerusalem det ny

Salme 329, Give da Gud, at hvor vi bo

Salme 352, Herrens kirke er på jord

Salme 320  Midt iblandt os er Guds rige

Salme 2, Lover den Herre

 

Tekstrække: FØRSTE RÆKKE

Denne hellige lektie skrives i Første Mosebog: Jakob var nu alene tilbage. En mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst. Da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham under kampen et slag på hofteskålen, så Jakobs hofteskål gik af led. »Slip mig!« sagde han, »det er ved at blive lyst.« Men Jakob svarede: »Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig.« Manden spurgte ham: »Hvad er dit navn?« Han svarede: »Jakob.« Så sagde han: »Du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret«. Jakob sagde: »Sig mig dit navn!« Han spurgte: »Hvorfor spørger du om mit navn?« Så velsignede han ham dér. Jakob kaldte stedet Penuel, »for jeg har set Gud ansigt til ansigt og har reddet livet«. Netop da han gik forbi Penuel, stod solen op; og han haltede på grund af hoften. 1 Mos 32,25-32

Eller

Denne lektie skriver profeten Jeremias: Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Jer 29,11-13a

* Epistlen skrives i Jakobsbrevet: Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. Den, der er ordets hører, men ikke dets gører, ligner en, som betragter sit eget ansigt i et spejl: Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkomne lov og bliver ved den og ikke er en glemsom hører, men en gerningens gører, han skal være salig ved det, han gør. Jak 1,22-25

Eller

Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger: Da der i de dage blev stadig flere disciple, begyndte hellenisterne at skumle over hebræerne, fordi enkerne hos dem blev tilsidesat ved den daglige uddeling. De tolv sammenkaldte så hele discipelskaren og sagde: »Det er ikke rigtigt, at vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten ved bordene. Find derfor blandt jer selv, brødre, syv velanskrevne mænd, fyldt af ånd og visdom, som vi kan sætte til denne opgave, men selv vil vi fortsat holde os til bønnen og tjenesten for ordet.« ApG 6,1-4

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder; der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men ligeud forkynde for jer om Faderen. Den dag skal I bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til Faderen for jer, for Faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra Faderen. Jeg er udgået fra Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.« Joh 16,23b-28

Lasse Christensen, organist ved Hellevad Kirke, kommer og spiller fra Højskolesangbogen og fortæller lidt om sangene. Efterfølgende er der generalforsamling i Grundtvigs Forum. Alle er velkomne og der er gratis entré…


Så skulle det nye kirkeblad være afleveret til alle i vore sogne. Du kan også læse kirkebladet her på hjemmesiden ved at klikke på billedet og så vil det automatisk åbne sig…. God fornøjelse…

 

PS Skulle du mod forventing ikke have modtaget dit kirkeblad hører vi gerne fra dig. Kontakt venligst Egon Nielsen 98 83 41 32 eller på mail nakkebjerg@os.dk