Foredrag i Jerslev forsamlingshus onsdag den 29. marts kl. 19.30 med Forfatter, cand.mag. Marianne Hesselholt der fortæller om engle. Er engle en truet art? Vi tager dem frem i juletiden, men de er ikke sæsonarbejdere. De lever nu og altid i verden omkring os.
Foredraget afholdes af Grundtvigsk Forum og er sponsoreret af Genbrugsbutikken Tusindfryd.

Gudstjeneste Mariæ bebudelsesdag

 

Ved denne gudstjeneste er det årets konfirmander der varetager gudstjenesten. Hvor de bl.a. pynter kirken, sætter billeder op og  har skrevet bønner, valgt salmer og samt forberedt prædiken.

Salme 749, I østen stiger solen op

Salme  448 Fyldt af glæde

Salme 331, Uberørt af byens travlhed

Salme 260, Du satte dig selv i de nederstes sted

Salme 901, Tak Gud

Tekstrække:

FØRSTE RÆKKE

* Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Herren talte på ny til Akaz: »Bed om et tegn fra Herren din Gud, nede fra dødsriget eller oppe fra det høje.« Akaz svarede: »Jeg vil ikke bede om noget tegn, for jeg vil ikke udæske Herren.« Da sagde Esajas: »Hør nu, Davids hus. Er det ikke nok, at I er mennesker til besvær? Skal I også besvære min Gud? Men Herren vil selv give jer et tegn: Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel.« Es 7,10-14

Epistlen skriver apostlen Johannes i sit første brev: Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vore øjne, det, som vi betragtede og vore hænder rørte ved: livets ord og livet blev åbenbaret, og vi har set det og vidner om det og forkynder jer det evige liv, som var hos Faderen og blev åbenbaret for os – det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os; og vort fællesskab er med Faderen og med hans søn, Jesus Kristus. 1 Joh 1,1-3

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: »Herren er med dig, du benådede!« Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.« Maria sagde til englen: »Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.« Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud.« Da sagde Maria: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!« Så forlod englen hende. Luk 1,26-38

 

Torsdag aften den 6 april  kl. 19.00 kan man være med til at fejre Luther-jubilæumsåret med en sangaften i Jerslev Kirke. Det sker under kirkens organist Jørn Andersens vejledning, hvor der synges fra den nye salmebog Lutherrosen, udgivet i anledning af jubilæumsåret.

Salmernes melodier og tekster er skrevet af nulevende komponister og salmedigtere, som med denne udgivelse nyfortolker Luthers kristendom på en poetisk og nutidig måde. Vi vil også synge nogen af Luthers egne kendte salmer, fortæller kirkens organist.

Kirkens voksenkor vil synge med og for på de nyskrevne salmer, ledsaget af tværfløjtespil af Karin Bienz. Undervejs bliver der en pause, hvor der serveres lagkage og kaffe.

Arrangementet er gratis.