Nyheder

Første søndag efter trinitatis bliver fejret i Hellum kirke med en tidlig gudstjeneste, hvor du kan opleve vores nabokirke præst Jens Liisberg. Efter gudstjenesten er der kaffe i våbenhuset. Orglet varetages denne søndag af Lasse Christensen.

 

 

 

 

Salme 752, “Morgenstund har guld i mund”
Melodi: Thomas Laub

Salme 589, “Hvordan takker vi vor Herre”
Melodi: Nu velan vær frisk til  mode

Salme 665, “Er Gud for mig så træde”
Melodi: Jeg ved, på hvem jeg bygger

Salme 6, “Dig være, mildeste Gud Fader”
Melodi: Vågn op og slå på dine strenge

Melodierne til salmerne kan høres her på www.lyttildanskesalmer.dk eller på www.dendanskesalmebogonline.dk

Tekstrække: Første række

Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Tror I, det er den faste, jeg ønsker, at mennesket spæger sit legeme, hænger med hovedet som et siv og ligger i sæk og aske? Er det det, I kalder faste, en dag til Herrens behag? Nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og sprænge ågets bånd, at sætte de undertrykte i frihed, og bryde hvert åg; ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne. Da skal dit lys bryde frem som morgenrøden, og dit sår skal hurtigt læges; din retfærdighed går i spidsen for dig, og Herrens herlighed er bag dig. Da kalder du, og Herren vil svare, da råber du om hjælp, og han siger: Her er jeg! Hvis du fjerner åget og holder op at pege fingre og tale ondt, rækker den sultne dit brød og mætter den forkuede, så skal dit lys bryde frem i mørket og dit mulm blive til højlys dag. Herren vil altid lede dig, selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevæld, hvis vand ikke svigter. Dine ruiner fra fortiden skal genopbygges, du skal rejse tidligere slægters grundvolde. Du skal kaldes den, som tætner revner, den, som gør det nedrevne beboeligt.

Esajas’ Bog 58,5-12

* Epistlen skriver apostlen Johannes i sit første brev: Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Deri er kærligheden fuldendt i os: at vi har frimodighed på dommens dag; for som han er, er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden. Vi elsker, fordi han elskede os først. Hvis nogen siger: »Jeg elsker Gud,« men hader sin broder, er han en løgner; for den, der ikke elsker sin broder, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi fra ham: Den, der elsker Gud, skal også elske sin broder.

Første Johannesbrev 4,16b-21

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus sagde: »Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den riges bord, og hundene kom tilmed og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham! råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede: Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde; nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovrefra. Da sagde han: Så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede: De har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham! sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede: Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.«

Lukasevangeliet 16,19-31

2. søndag efter trinitatis

Kom til Jerslev Marked søndag morgen i markedsteltet, hvor der serveres gratis morgenbrød og kaffe fra kl. 8.30. Kl. 9.30 er der gudstjeneste, hvor kirkens voksenkor medvirker.

Salme  750, Nu titte til hinanden
melodi: C.E.F. Weyse

Salme 725, Det dufter lysegrønt
melodi: Waldemar Åhlén

Salme 784, Altid frejdig
melodi: C.E.F. Weyse
(Dagen går med raske fjed)

 

Melodierne til salmerne kan høres her på www.lyttildanskesalmer.dk eller på www.dendanskesalmebogonline.dk

Salmer på vej…

Kirkens voksenkor holdt sæsonafslutning ude i Hammer Bakker hos kirkens organist –  Der blev sunget salmer og sange og evalueret på den forgangne korsæson og øvet til den kommende markedsgudstjeneste. Skønt vejr så opvarmningen foregik udendørs og korprøven blev afholdt indenfor. Koret fejrede sæsonafslutningen og organistens 20 års jubilæum og havde taget en fin gave med i form af en stor smuk buket blomster. Efterfølgende var der stort ostebord og samvær. Første korprøve efter sommerferien bliver torsdag den 29. august, hvor koret optager nye sangere..

 

Kirkeblad sommer 2019

Så skulle det nye kirkeblad gerne være på vej til alle i vore sogne. Du kan også læse kirkebladet her på hjemmesiden ved at klikke på billedet og så vil det automatisk åbne sig…. God fornøjelse…

PS Skulle du mod forventing ikke have modtaget dit kirkeblad hører vi gerne fra dig. Kontakt venligst Egon Nielsen 98 83 41 32 eller på mail nakkebjerg@os.dk

 

 

Rosengården pinsegudstjeneste blev fejret med pinsesalmer, prædiken og indvielse af det nyindkøbte klaver. Organisten spillede musik af bl.a. Robert Schumann og J. S. Bach…

 

Til glæde for alle beboere på Rosengården har Jerslev sparekassefond doneret 14.000 til Foreningen Rosengårdens Venner. Det betyder fremover at pianisten ikke længere selv skal pille tangenterne op hvergang vedkommende har trykket på dem, da de satte sig fast på det gamle klaver, når man spillede på det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


En solbeskinnet søndag i slutningen af maj fyldtes Mylund kirke af sang og koncertgængere. Det var den estisk fødte sanger Veikko Kiever, der sang musik fra middelalderen og af sange bl.a. den katolske helgen Hildegaard von Bingen. Han akkompagnerede sig selv på sin nyckelharpe og en stor gong. Det var en meget oplevelsesrig koncert med mange fine forskellige indslag. Veikko blev akkompagneret af kirkens organist på det velklingende orgel og af andre klanginstrumenter. De fremmødte var meget glade for den lille times koncert og klappede begejstret efter koncerten. På kirkens vegne takker vi for alle, der tog del i koncerten, for alle de frivillige kræfter i forbindelse med koncerten og en stor tak til Veikko for en dejlig meditativ koncert.

Programmet for koncerten kan ses her…

 

 

Syng  dig  glad!
Kan du lide at synge? Så har du mulighed for at være med i Børne- og Ungdomskoret i Jerslev Kirke,  som begynder en ny sæson torsdag den 29. august, hvor der er plads til flere børn.  Kirkens spirekor (1.-3. klasse) øver hver torsdag, kl. 14.10 – 15.10, B&U koret.  (4. klasse og opefter) øver  kl. 14.40 – 15.40.  Korene medvirker ved tjenester i kirken og til koncerter, hvilket de får lommepenge for.
For de voksne er der kor torsdag aften fra kl. 19 – 21, hvor det er gratis at deltage, bare man har lysten til at synge. Kom og vær med og se, om det er noget for dig. Koret deltager også i tjenester ved kirken og skal i efteråret lave koncert sammen med gospelsangeren Laura Kjaergaard og julekoncert i Jerslev Kirke.

En hilsen fra menighedsrådet. Fremover vil det være muligt at få en kop kaffe eller forfriskning 20 min før gudstjenesterne, der ligger kl. 10.30. Hvis gudstjenesten er kl. 9.00 er kaffen efter gudstjenesten og det samme gælder ved aftengudstjenesterne.

Genbrugsbutikken Tusindfryd har doneret 5000 kr. til kulturelle arrangementer. Vi glæder os til at kunne præsentere en spændende koncert eller andet for beløbet.