Nyheder

Syng  dig  glad!
Kan du lide at synge? Så har du mulighed for at være med i kirkens Spire-, Børne- og Ungdomskor i Jerslev Kirke. Vi starter torsdag d. 12. september kl. 14.10 – 15.10.
For de voksne er der kor torsdag aften fra kl. 19 – 21, hvor det er gratis at deltage, bare man har lysten til at synge. Kom og vær med og se, om det er noget for dig. Koret deltager også i tjenester ved kirken og skal i efteråret lave koncert sammen med et kor fra Kristianssand i Norge. Vi starter op første gang d. 12. september.

14. søndag efter trinitatis

Vi fejrer 14. søndag efter trinitatis med en høstgudstjeneste i Mylund Kirke.

Ved gudstjenesten deltager sognets voksenkor.

Salme 729: Nu falmer skoven
(Mel.: Johan Henrik Nebelong 1889)
Salme 728: Du gav mig, O Herre
(Mel.: Knud Jeppesen 1951)
Salme 730: Vi pløjed og vi såde
(Mel.: J. A. P. Schultz omk. 1800)
Sang: Sommer var det 
(Mel.: Mikael Ustrup 1996)
(Tekst: Knud Erik Lægsgaard)

Melodierne til salmerne kan høres her på www.lyttildanskesalmer.dk eller på www.dendanskesalmebogonline.dk

 

Tekstrække: Første række

Salmisten skriver: Min sjæl, pris Herren, alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl, pris Herren, glem ikke hans velgerninger! Han tilgiver al din skyld, helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra graven, han kroner dig med godhed og barmhjertighed. Han mætter dit liv med gode gaver, du bliver ung igen som en ørn. Herren øver retfærdighed og ret mod alle undertrykte. Han kundgjorde Moses sine veje og israelitterne sine gerninger. Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på troskab. Han anklager ikke for evigt og vredes ikke for altid; han gengælder os ikke vore synder og lønner os ikke efter vor skyld. Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham; så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vore synder fra os. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. [ For han ved, at vi er skabt, husker på, at vi er støv. Menneskets liv er som græsset, det blomstrer som markens blomster; når vinden blæser over det, er det der ikke mere, dér, hvor det stod, ser man det ikke mere. Men Herrens troskab varer fra evighed til evighed mod dem, der frygter ham, og hans retfærdighed mod børnenes børn, mod dem, der holder hans pagt og husker hans bud og følger dem. Herren har grundfæstet sin trone i himlen, han hersker som konge over alle. Pris Herren, I hans engle, I stærke krigere, der udfører hans befaling i lydighed mod hans ord. Pris Herren, alle hans hære, hans tjenere, der udfører hans vilje. Pris Herren, alle hans skaberværker overalt i hans rige. Min sjæl, pris Herren!]

Salmernes Bog 103,1-13[14-22]

* Epistlen skriver apostlen Paulus til galaterne: [I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står Ånden imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af Ånden, er I ikke under loven. Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige.] Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod! De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden. Galaterbrevet 5,[16-21]22-25

Eller

Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: Jeg forstår ikke mine handlinger. Det, jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, giver jeg loven ret i, at den er god. Men så er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg.

Romerbrevet 7,15-19

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Under sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og Galilæa. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han ti spedalske; de blev stående langt fra ham og råbte: »Jesus, Mester, forbarm dig over os!« Da han så dem, sagde han: »Gå hen og bliv undersøgt af præsterne!« Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men én af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham; og det var en samaritaner. Jesus spurgte: »Var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren?« Og han sagde til ham: »Stå op og gå herfra! Din tro har frelst dig.«

Lukasevangeliet 17,11-19

15. søndag efter trinitatis

Vi fejrer 15. søndag efter trinitatis med en høstgudstjeneste i Jerslev Kirke.

Ved gudstjenesten deltager sognets voksenkor.

Salme 729: Nu falmer skoven
(Mel.: Johan Henrik Nebelong 1889)
Salme 728: Du gav mig, O Herre
(Mel.: Knud Jeppesen 1951)
Salme 730: Vi pløjed og vi såde
(Mel.: J. A. P. Schultz omk. 1800)
Sang: Sommer var det 
(Mel.: Mikael Ustrup 1996)
(Tekst: Knud Erik Lægsgaard)

Melodierne til salmerne kan høres her på www.lyttildanskesalmer.dk eller på www.dendanskesalmebogonline.dk

 

Tekstrække: Første række

Denne hellige lektie skrives i Første Mosebog: Derpå byggede Noa et alter for Herren, og af alle de rene dyr og af alle de rene fugle bragte han brændofre på alteret. Da Herren indåndede den liflige duft, sagde han til sig selv: »Jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun vil det onde fra ungdommen af. Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende, sådan som jeg nu har gjort. Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre.« Gud sagde: »Dette er tegnet på den evige pagt, som jeg vil stifte mellem mig og jer og alle levende væsener hos jer. Jeg sætter min bue i skyerne; den skal være tegn på pagten mellem mig og jorden. Når jeg samler skyer over jorden og buen kommer til syne i skyerne, da husker jeg på min pagt med jer og alle levende væsener, alt levende; vandet skal aldrig mere blive til en vandflod, der ødelægger alt levende. Når buen viser sig i skyerne, vil jeg se den og huske på den evige pagt, som er mellem Gud og alle levende væsener, alt levende på jorden.« Gud sagde til Noa: »Det er tegnet på den pagt, som jeg har oprettet mellem mig og alt levende på jorden.«

Første Mosebog 8,20-22 ; Første Mosebog 9,12-17

* Epistlen skriver apostlen Paulus til galaterne: Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden. Lad os ikke bilde os noget ind, lad os ikke tirre og misunde hinanden. Brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I, som har Ånden, hjælpe ham til rette med mildhed; og se til, at du ikke selv bliver fristet! Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. For mener nogen, at han er noget, skønt han ikke er noget, er det selvbedrag. Enhver skal vurdere sin handling og vil så kun have grund til stolthed i forhold til sig selv og ikke i forhold til andre; for enhver skal bære sin egen byrde. Den, der undervises i ordet, skal dele alt godt med den, der underviser. Far ikke vild! Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste: Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød, og den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden.

Galaterbrevet 5,25-26 ; Galaterbrevet 6,1-8

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.«

Matthæusevangeliet 6,24-34

Det nye kirkeblad er udkommet og skulle gerne være landet i postkasserne i hele 9740. Du kan også læse bladet her – klik her for at hente det.

 

PS. Skulle du mod forventing ikke have modtaget dit kirkeblad hører vi gerne fra dig. Kontakt venligst Egon Nielsen på

tlf. 98 83 41 32 eller på mail til nakkebjerg@os.dk.

En hilsen fra menighedsrådet. Fremover vil det være muligt at få en kop kaffe eller forfriskning 20 min før gudstjenesterne, der ligger kl. 10.30. Hvis gudstjenesten er kl. 9.00 er kaffen efter gudstjenesten og det samme gælder ved aftengudstjenesterne.

Genbrugsbutikken Tusindfryd har doneret 5000 kr. til kulturelle arrangementer. Vi glæder os til at kunne præsentere en spændende koncert eller andet for beløbet.

I uge 9 var en lille flok fra kirkens frivillige voksenkor medvirkende til gudstjenesten på Rosengården i Jerslev. Koristerne hjalp de ældre med at finde salmerne i salmebogen og forberede gudstjenesten. Koret sang for på salmerne, læste ind- og udgangsbønner og hjalp til med uddelingen af nadver. Der var en skøn sang og stemning, på trods af, at der ikke var så mange fremmødte ældre pga. sygdom. Ruth Kristensen kom efter gudstjenesten og fortalte, at de syge sengeliggende på første sal havde nydt salmesangen, og hun skulle hilse fra dem.

Også ved søndagens højmesse var der atter en lille flok fra voksenkoret afsted. En af koristerne, Viggo, havde taget sin blokfløjte med og spillede med under salmesangen og dagens præludie. Koret sang både for og med på salmerne og havde i dagens anledning et par indslag med som motet og postludium, arrangeret af kirkens organist. Næste gang, du kan opleve hele koret, er til Påskedag i Jerslev Kirke.

 

 

Julekoncert i Dorf Kirke

 

Jerslev Kirkes voksenkor var inviteret til Dorf Kirke, hvor de gav julekoncert for egnens beboere. Det blev en fin koncert, hvor tilhørerne kunne opleve koret i mange musikalske facetter. Koret indledte koncerten med, at de bar lys ind i kirken, ledsaget af smuk orgel-og fløjtemusik. Koret blev budt velkommen i den lille betagende kirke af Susanne Hald Kristensen, der er kirkens kirkeværge.

Koret sang både mere og mindre kendte sange. Blandt andet kunne høres: Glade Jul, dejlige jul med ukendt fin melodi af A.P. Berggren, “En stjerne skinner i nat” og “See the star of Betlehem”. En af de nye sange, der blev præsenteret ved koncerten var “Himlen er kommet ned til vor jord”, hvor hele kirken sang med på omkvædet.  Aftenens koncert afsluttedes med fællessalmen “Dejlig er jorden”. Koret fik stor ros for deres optræden i kirken.

Også Betlehemsstjernen  havde fundet vej til Dorf Kirke.

Organist og dirigent for koret fortæller om musikken og præsenterer tilhørerne for en svensk julesang, “Jul, Jul strålende jul”.

Julestjerner fra alle os og til alle jer

 

Traditionen tro optrådte kirkens børne- og ungdomkor med kormusik lillejuleaften til julegudstjenesten på Rosengården. I dagens anledning havde korene taget en lille julestjerne med og lavet deres egne til-og-fra-kort. Under gudstjenesten sang koret en sang om Betlehemsstjernen, og efter sangen uddelte børnene og de unge deres julestjerner ud til beboerne med ønsket om en glædelig jul.

 

 

 

 

Efter gudstjenesten blev der serveret æbleskiver, pebernødder og kaffe til alle, og til korene var der også saft og frugt.

 

 

 

 

 

Børnene og de unge fra korene fik også en lille julegave med hjem fra korlederen  samt en af de tiloversblevne julestjerner hver.

 

Kirkens julekoncert “Stjernestøv” 

‘Jul, jul strålende jul, glans over hvide skove, himmelens kroner med tindrende blus’, reciteret af kirkens organist fra en gammel svensk julesang. Denne strofe skulle vise sig at være meget dækkende for den dag, hvor kirkekoncerten i Jerslev blev afholdt, idet Sankt Peter havde ladet det sne natten forinden – og hele Vendsyssel var dækket af et fint, hvidt lag julesne.


Det blev en oplevelsesrig julekoncert med Luciaoptog, stjernebærer, munkesang og dansende nissepiger mm. Kirkens organist havde i dagens anledning samlet en håndfuld lokale musikere m.fl. til at akkompagnere
kirkernes B&U- samt voksenkor. Uden for kirken blev man budt velkommen af levende lys og en smuk oplyst farvet kirke i skumringen, mens 
menighedsrådsformanden indenfor hilste koncertgængerne velkommen med
en salmebog og et program. Kirken var smukt pyntet op med juletræ og grønt og var oplyst af eventyrligt farvet lys, som skabte en magisk stemning, kreeret af Tenna Lyng Svensson, som også var en af koncertens solister.
Eftermiddagens program var et overflødighedshorn af musikalske og sanselige oplevelser i kirkerummet. Koncerten indeholdt korsang og solosang, fløjteduet, læsning, korkoreografi og klaverimprovisation.

 

Som et nyt indslag i koncerten blev Bethlehemsstjernen båret ind. Det var Emma fra børnekoret, som fik æren af at være stjernebærer til sangen ‘See the Star of Bethlehem’. Kirkens voksenkor præsenterede en ukendt og smuk melodi til salmen ‘Glade jul, dejlige jul’ af A.P. Berggren. Karin Bienz og Viggo Frank spillede et traditionelt stykke fransk julemusik, ‘Ave Maris Stella’, på tværfløjte og blokfløjte, akkompagneret af Carsten Kær Nielsen på klaver. Stykket dannede også baggrund for koncertens klaverimprovisation, som endte i ‘Dejlig er jorden’, smukt  fremført af Carsten Kær Nielsen.

 

 

 

 

Fællessangen blev styrket, da koncertgængerne pludselig selv skulle synge med på omkvædet af en ny julesang, som blev instrueret af kirkens organist.

 

 

 

 

 

Derefter kom der gang i kirken, hvor B&U-koret kom dansende ind, udklædt som nisser, med sangen ‘Nissen i Tørvestakken’og derefter sang “Jeg har aldrig mødt en engel”.

 

 

 

 

 

Som afslutning af kirkeåret, hvor vi har fejret 500-året for Luther, sang alle med på Luthers julesalme ‘Lovet være du Jesus Krist’. Så kom kirkens voksenkors herrer ind, udklædt som munke, og sang en munkesang, skrevet af Sigurd. Koncerten afrundedes med julekalendersangen ‘Stjernestøv’ med korkoreografi. Med rette sagde en af tilskuerne efter koncerten: Nu var det endelig blevet rigtig jul i Jerslev.

 

 

 

Her fra øvning inden koncerten Carsten K. Nielsen Klaver, Dagmar Hansen Bas og John Vinther trommer.