Nyheder

Brønderslev Kirke indbyder igen til juleaftensfest i de smukke lokaler i Brønderslev Sognegård.

Værtsparret Leif og Inge Marie Sonne glæder sig til en særlig juleaften sammen med et hold af frivillige, som hjælper til med de praktiske ting omkring julemiddagen og julefesten.

”Vi vælger at holde juleaften i Sognegården i år, fordi alle vore børn holder jul med andre familiemedlemmer”, fortæller Leif Sonne, som sammen med sin kone Inge Marie glæder sig til at holde jul i fællesskab med andre i stedet for at sidde ene to hjemme.

”Allerede sidste år havde vi talt om, at vi egentlig godt kunne tænke os at holde juleaften i Sognegården sammen med nogle, som måske heller ikke havde andre steder at tage hen, fortæller Inge Marie.  Vi glæder os til en hyggelig aften, og vi håber, at det for os alle må blive en aften, der fokuserer på, hvorfor vi holder jul”, slutter parret.

Juleaften for børn og voksne

Tidligere år har der været børn med til juleaftensfesten i kirken – og det var en stor glæde for generationerne at fejre julen sammen – og børnene fungerede som katalysator for, at folk kom til at snakke sammen! Derfor: tag gerne børn med! Alle børn og voksne, unge og ældre er velkomne, og håbet er, at dette kan være et tilbud, som mange har lyst til at benytte sig af. I stedet for at rejse væk, sidde få eller alene – eller tage til den anden ende af landet – kan man tage til Brønderslev og fejre jul!

Mange frivillige hjælpere

Tovholder på juleaftensfesten er Else Hansen, som er fhv. menighedsrådsmedlem og nuværende sorggruppeleder i Brønderslev Kirke. Hun glæder sig over, at mange frivillige har meldt sig til fællesskabet om at hjælpe, og de sørger for at pynte op, dække julebordet, anrette og servere den gode julemad. Musikken er også sikret, idet en af de frivillige spiller klaver – og hun vil spille på kirkens flygel under julemiddagen og spiller også til de forskellige julesange- og salmer, som naturligvis skal synges ved denne juleaftensfest!

Program for juleaften

Arrangementet begynder med mulighed for julegudstjeneste i den smukke nyrenoverede Brønderslev Kirke kl. 15.30, hvor konstitueret sognepræst Jens Dammeyer prædiker.
Senere serveres kaffe og juleknas i de julepyntede lokaler i Brønderslev Sognegård, som ligger sammen med kirken.

Efter julemiddagen tændes lysene på juletræet, og den traditionelle juleaften fortsætter med julesalmer, læsning af juleevangeliet, julegaver – og mon ikke også der bliver en god julehistorie?

Man skal selv finde ud af at komme hen til Brønderslev Kirke til julegudstjenesten.
Aftenen slutter ca. kl. 21.00, og der bliver sørget for gratis hjemtransport, hvis det ønskes.

Alle – fra hele Brønderslev kommune og omegn – er velkomne til at fejre en hyggelig og klassisk juleaften.  Indbydelse og detaljeret program fås i kirkerne og hos præsterne i hele Brønderslev kommune og ved henvendelse til Brønderslev kirke.

 

Information:

Tid: 24. december 2019 kl. 15.30-21.00

Juleaftensgudstjeneste kl. 15.30 i Brønderslev Kirke.
Fra kl. 16.00 Kaffe og juleknas i Sognegården
Julemiddag kl. 17.30

Afslutning kl. 21.00

Pris: Børn gratis, voksne 125 kr.

Tilmelding, betaling og bestilling af evt. hjemtransport skal ske til Kirkekontoret i Brønderslev, Bredgade 102, tlf. 9882 0713 senest fredag den 13. december.

Se mere her: www.broenderslevkirke.dk eller www.broenderslevprovsti.dk

Efter nytår kommer vi i vores sogne til at undvære vores præst i tre måneder. Ann Sofi Lægsgaard Andersen har nemlig fået bevilget studieorlov fra 20. januar til 20. april. I denne periode skal hun beskæftige sig med sjælesorg og eksistentielle samtaler i grupper – noget der følger naturligt af hendes fokus på den gode samtale med forskellige initiativer i sognene og uddannelsen i bibelsk sjælesorg i 2017. Hun fortæller om emnet: ”Jeg har i forskellige sammenhænge oplevet, hvor meningsfuldt dette kan være – og jeg anser det som en vigtig ressource, kirken kan tilbyde mennesker i forskellige livssituationer. Tid og rum for samtaler om eksistentielle emner som måske ikke er så lette at tage hen over køledisken.”

I orlovsperioden varetager præst Peder Skamriis gudstjenester, begravelser, bisættelser, vielser og dåb. Konfirmanderne undervises af Kirsten Stokholm fra Kirkebillen, og Ann Sofi Lægsgaard Andersen er tilbage så hun når at konfirmere de unge mennesker i slutningen af april og begyndelsen af maj.

Igen i år besøger områdets foreninger og institutioner Jerslev Kirke til julehygge og verdens bedste historie.

Jerslev og omegns seniorer, 3. december
Møllegården, 3. december
Dagplejerne, 5. december
Børnehaven Livstræet, 13. december
Toftegårdsskolen, 20. december

Det kolde vejr er over os, men den gode samtale fortsætter. Sognepræst Ann Sofi Lægsgaard byder indenfor i konfirmandstuen på fredag kl. 16.00 til en øl/vand, popcorn og en samtale, der sætter tankerne i gang. Hun indleder med en refleksion over dagens emne, og herefter er der samtale i grupper. Efter en time ønsker vi hinanden god weekend.

3. søndag i advent

Vi fejrer 3. søndag i advent med en gudstjeneste i Hellum Kirke.

Der vil være kaffe inden gudstjenesten begynder.

Salmer på vej…

 

 

Lyt til salmerne her:

www.dendanskesalmebogonline.dk

www.youtube.com

 

Tekstrække: Anden række

* Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Trøst mit folk, trøst det! siger jeres Gud. Tal til Jerusalems hjerte, råb til hende, at hendes hoveri er til ende, at hendes skyld er betalt; for af Herrens hånd har hun fået dobbelt straf for alle sine synder. Der er en, der råber: Ban Herrens vej i ørkenen, jævn en vej for vor Gud i det øde land. Hver dal skal hæves, hvert bjerg og hver høj skal sænkes, klippeland skal blive til slette og bakkeland til dal; Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den. Herren selv har talt. Der var en, der sagde: »Råb!« Og jeg svarede: »Hvad skal jeg råbe?« »Alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind, blomsterne visner, når Herrens ånde blæser over dem. Ja, folket er græs! Græsset tørrer ind, blomsterne visner, men vor Guds ord forbliver til evig tid.«

Esajas’ Bog 40,1-8

Epistlen skriver apostlen Paulus i sit andet brev til korintherne: For vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren og os selv som jeres tjenere for Jesu skyld. Thi Gud, der sagde: »Af mørke skal lys skinne frem,« han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme.

Andet Korintherbrev 4,5-10

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Johannes’ far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede: »Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund: at frelse os fra vore fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vore fædre og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vor fader Abraham: at fri os fra vore fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, skal kaldes den Højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej.« Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel.

Lukasevangeliet 1,67-80

Kirkekorene synger julen ind med skøn musik og masser af julestemning!

4. søndag i advent

Vi fejrer 4. søndag i advent med en gudstjeneste i Jerslev Kirke.

Der vil være kaffe inden gudstjenesten begynder. 

Salmer på vej…

 

 

Lyt til salmerne her:

www.dendanskesalmebogonline.dk

www.youtube.com

 

Tekstrække: Anden række

* Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: På den dag skal du sige: Jeg takker dig, Herre; du var vred på mig, men din vrede lagde sig, og du trøstede mig. Gud er min frelse, jeg er tryg, jeg frygter ikke, for Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse. I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. På den dag skal I sige: Tak Herren, påkald hans navn! Kundgør hans gerninger for folkene, forkynd, at hans navn er ophøjet! Lovsyng Herren, for store ting har han gjort, det skal hele jorden vide. I, som bor på Zion, skal juble og råbe af fryd, for Israels Hellige er stor iblandt jer. Es 12

Esajas’ Bog 12,1-6

Epistlen skriver apostlen Paulus i sit andet brev til korintherne: Så sandt Gud er trofast, er vor tale til jer ikke både ja og nej! For Guds søn, Jesus Kristus, som vi – jeg og Silvanus og Timotheus – har prædiket hos jer, var ikke både ja og nej, men i ham er der kun sagt ja; for alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Derfor siger vi også ved ham vort amen, Gud til ære. Og den, som knytter både os og jer fast til Kristus, og som salvede os, er Gud, der også beseglede os og gav os Ånden som pant i vore hjerter.

Andet Korintherbrev 1,18-22

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Nu kom Johannes’ disciple i diskussion med en jøde om renselse, og de gik hen til Johannes og sagde: »Rabbi, han, som var hos dig på den anden side af Jordan, han, som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham.« Johannes svarede: »Et menneske kan ikke tage noget som helst uden at have fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde: Jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgom; men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Den, der kommer ovenfra, er over alle; den, der er af jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle; hvad han har set og hørt, det vidner han om, og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den, der har taget imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sanddru; for han, som Gud har udsendt, taler Guds ord; Gud giver jo ikke Ånden efter mål. Faderen elsker Sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham.«

Johannesevangeliet 3,25-36

Vi holder julegudstjeneste på Rosengården den 23. december kl. 14.30. Børnekoret synger.

Salmer på vej

 

 

 

 

 

Lyt til salmerne her:

www.dendanskesalmebogonline.dk

Juleaften

Vi fejrer juleaftensdag med gudstjeneste i Mylund Kirke kl. 13.30, Hellum Kirke kl. 14.45 og Jerslev Kirke kl. 16.00.

Salmer på vej…

 

 

Lyt til salmerne her:

www.dendanskesalmebogonline.dk

www.youtube.com

 

Tekstrække: Anden række

Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jubelen stærk, du gør glæden stor; de glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende åg, stangen over deres skulder, og slavefogedens kæp brækker du som på Midjans dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid.

Esajas’ Bog 9,1-6a

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!«

Lukasevangeliet 2,1-14

Eller

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.« Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: »Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel« – det betyder: Gud med os. Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig som sin hustru. Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn. Og han gav ham navnet Jesus.

Matthæusevangeliet 1,18-25

Juledag

Vi fejrer Juledag med en gudstjeneste i Jerslev Kirke.

Der vil være kaffe inden gudstjenesten begynder. 

Salmer på vej…

 

 

Lyt til salmerne her:

www.dendanskesalmebogonline.dk

www.youtube.com

 

Tekstrække: Anden række

Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jubelen stærk, du gør glæden stor; de glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende åg, stangen over deres skulder, og slavefogedens kæp brækker du som på Midjans dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid.

Esajas’ Bog 9,1-6a

Eller

Denne hellige lektie skrives i Første Mosebog: I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen, første dag.

Første Mosebog 1,1-5

* Epistlen skriver apostlen Johannes i sit første brev: Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden.

Første Johannesbrev 4,7-11

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.

Johannesevangeliet 1,1-14