Nyheder

I uge 9 var en lille flok fra kirkens frivillige voksenkor medvirkende til gudstjenesten på Rosengården i Jerslev. Koristerne hjalp de ældre med at finde salmerne i salmebogen og forberede gudstjenesten. Koret sang for på salmerne, læste ind- og udgangsbønner og hjalp til med uddelingen af nadver. Der var en skøn sang og stemning, på trods af, at der ikke var så mange fremmødte ældre pga. sygdom. Ruth Kristensen kom efter gudstjenesten og fortalte, at de syge sengeliggende på første sal havde nydt salmesangen, og hun skulle hilse fra dem.

Også ved søndagens højmesse var der atter en lille flok fra voksenkoret afsted. En af koristerne, Viggo, havde taget sin blokfløjte med og spillede med under salmesangen og dagens præludie. Koret sang både for og med på salmerne og havde i dagens anledning et par indslag med som motet og postludium, arrangeret af kirkens organist. Næste gang, du kan opleve hele koret, er til Påskedag i Jerslev Kirke.

 

 

Julekoncert i Dorf Kirke

 

Jerslev Kirkes voksenkor var inviteret til Dorf Kirke, hvor de gav julekoncert for egnens beboere. Det blev en fin koncert, hvor tilhørerne kunne opleve koret i mange musikalske facetter. Koret indledte koncerten med, at de bar lys ind i kirken, ledsaget af smuk orgel-og fløjtemusik. Koret blev budt velkommen i den lille betagende kirke af Susanne Hald Kristensen, der er kirkens kirkeværge.

Koret sang både mere og mindre kendte sange. Blandt andet kunne høres: Glade Jul, dejlige jul med ukendt fin melodi af A.P. Berggren, “En stjerne skinner i nat” og “See the star of Betlehem”. En af de nye sange, der blev præsenteret ved koncerten var “Himlen er kommet ned til vor jord”, hvor hele kirken sang med på omkvædet.  Aftenens koncert afsluttedes med fællessalmen “Dejlig er jorden”. Koret fik stor ros for deres optræden i kirken.

Også Betlehemsstjernen  havde fundet vej til Dorf Kirke.

Organist og dirigent for koret fortæller om musikken og præsenterer tilhørerne for en svensk julesang, “Jul, Jul strålende jul”.

Julestjerner fra alle os og til alle jer

 

Traditionen tro optrådte kirkens børne- og ungdomkor med kormusik lillejuleaften til julegudstjenesten på Rosengården. I dagens anledning havde korene taget en lille julestjerne med og lavet deres egne til-og-fra-kort. Under gudstjenesten sang koret en sang om Betlehemsstjernen, og efter sangen uddelte børnene og de unge deres julestjerner ud til beboerne med ønsket om en glædelig jul.

 

 

 

 

Efter gudstjenesten blev der serveret æbleskiver, pebernødder og kaffe til alle, og til korene var der også saft og frugt.

 

 

 

 

 

Børnene og de unge fra korene fik også en lille julegave med hjem fra korlederen  samt en af de tiloversblevne julestjerner hver.

 

Kirkens julekoncert “Stjernestøv” 

‘Jul, jul strålende jul, glans over hvide skove, himmelens kroner med tindrende blus’, reciteret af kirkens organist fra en gammel svensk julesang. Denne strofe skulle vise sig at være meget dækkende for den dag, hvor kirkekoncerten i Jerslev blev afholdt, idet Sankt Peter havde ladet det sne natten forinden – og hele Vendsyssel var dækket af et fint, hvidt lag julesne.


Det blev en oplevelsesrig julekoncert med Luciaoptog, stjernebærer, munkesang og dansende nissepiger mm. Kirkens organist havde i dagens anledning samlet en håndfuld lokale musikere m.fl. til at akkompagnere
kirkernes B&U- samt voksenkor. Uden for kirken blev man budt velkommen af levende lys og en smuk oplyst farvet kirke i skumringen, mens 
menighedsrådsformanden indenfor hilste koncertgængerne velkommen med
en salmebog og et program. Kirken var smukt pyntet op med juletræ og grønt og var oplyst af eventyrligt farvet lys, som skabte en magisk stemning, kreeret af Tenna Lyng Svensson, som også var en af koncertens solister.
Eftermiddagens program var et overflødighedshorn af musikalske og sanselige oplevelser i kirkerummet. Koncerten indeholdt korsang og solosang, fløjteduet, læsning, korkoreografi og klaverimprovisation.

 

Som et nyt indslag i koncerten blev Bethlehemsstjernen båret ind. Det var Emma fra børnekoret, som fik æren af at være stjernebærer til sangen ‘See the Star of Bethlehem’. Kirkens voksenkor præsenterede en ukendt og smuk melodi til salmen ‘Glade jul, dejlige jul’ af A.P. Berggren. Karin Bienz og Viggo Frank spillede et traditionelt stykke fransk julemusik, ‘Ave Maris Stella’, på tværfløjte og blokfløjte, akkompagneret af Carsten Kær Nielsen på klaver. Stykket dannede også baggrund for koncertens klaverimprovisation, som endte i ‘Dejlig er jorden’, smukt  fremført af Carsten Kær Nielsen.

 

 

 

 

Fællessangen blev styrket, da koncertgængerne pludselig selv skulle synge med på omkvædet af en ny julesang, som blev instrueret af kirkens organist.

 

 

 

 

 

Derefter kom der gang i kirken, hvor B&U-koret kom dansende ind, udklædt som nisser, med sangen ‘Nissen i Tørvestakken’og derefter sang “Jeg har aldrig mødt en engel”.

 

 

 

 

 

Som afslutning af kirkeåret, hvor vi har fejret 500-året for Luther, sang alle med på Luthers julesalme ‘Lovet være du Jesus Krist’. Så kom kirkens voksenkors herrer ind, udklædt som munke, og sang en munkesang, skrevet af Sigurd. Koncerten afrundedes med julekalendersangen ‘Stjernestøv’ med korkoreografi. Med rette sagde en af tilskuerne efter koncerten: Nu var det endelig blevet rigtig jul i Jerslev.

 

 

 

Her fra øvning inden koncerten Carsten K. Nielsen Klaver, Dagmar Hansen Bas og John Vinther trommer.

De fik nye øjne på livet

I denne weekend flyttede en flok unge igen ind i Mylund Kirke På Herrens Mark.
Her planlagde de to ungdomsmesser for områdets konfirmander. Der blev lavet en film, som tolkede årets tema, som handlede om ”Øjne”.

I løbet af et døgn lavede de unge en film, som belyste årets tema. De skrev en drejebog ud fra en bibeltekst om en blindfødt. Temaet var forandring: Tør du se verden med nye øjne og forandre dig? Derefter optog de og klippede den film sammen, som blev vist ved ungdomsmesserne.

I løbet af dagen spillede de også i band og sang solo og kor – og var dermed med til at give de deltagende i ungdomsmesserne søndag eftermiddag et løft i fællessangen.

Konfirmander fik øjne med hjem
Da konfirmanderne søndag ankom til Mylund Kirke i busser, fik en del af dem bind for øjnene og måtte derfor have hjælp af kammeraterne til at blive ledt ind i kirken. Her fik de bindet af øjnene og kunne opleve ungdomsmessen, hvor der var noget for alle sanser: musik og fællessang, en af de unge brækkede brødet i stykker og delte ud, hvorefter de unge kunne dyppe det i vinen – og dermed opleve altergang på en anderledes måde. De kunne også tænde lys og bede en bøn.
På vejen ud fik alle deltagerne et øje med hjem (en hoppebold med et øje på) – som en erindring om temaet med at turde se sig selv i øjnene – og at se på andre med nye øjne!

På Herrens Mark er arrangeret af Ungegruppen i Brønderslev Provsti (Folkekirkerne i Brønderslev Kommune). Det er femte gang at kommunens unge indbydes til ungdomsmesse – og det er tredje gang at forberedelserne er formet som en weekendlejr, hvor de unge sover, spiser og øver i kirkern!

En øjenåbner
For provstisekretær Erik V. Rasmussen, som var en af weekendens ledere, var mødet med de unge en øjenåbner: ”Nogle af de unge kommer igen hvert år – og de oplever det helt særlige fællesskab på Herrens Mark! De får nye øjne på sig selv – så de tør springe ud og synge solo, tage initiativ og kaste sig ud i opgaver de måske ikke ville turde byde ind på derhjemme i hverdagen”.

Ungegruppen er en del af visionsprojektet Kirker på tværs, og formålet er at gøre Folkekirken vedkommende for de unge, så de også efter konfirmationen kan opleve, at kirke og kristendom også har en aktualitet for dem!

 

Info: Vedhæftet billeder fra ungdomsweekenden på Herrens mark. Fotograf: Frederik Hauge Madsen (Kirkepilot i Brønderslev Kirke).

For mere information, kontakt Tovholder for ungegruppen og På Herrens Mark:  Inge Bech Hansen: mail: Sognemed.inge@c.dk tlf.  40 41 32 94

Jule- og Gospelmusik

 

Kirkens voksenkor var i Kirkeladen i Stenum en lørdag i november, hvor de sang sammen med andre kor fra provstiet og Vejgaard kirke  Aalborg. Det var Folkekirkens Ungdomskor, der havde arrangeret et korstævne med  musical sangeren  Ole Jørgensen, hvor han sang julesange og gospelsange sammen med korene. Som afslutning på dagen lavede korene en lille åbent hus værkstedskoncert. hvor man kunne høre hvad korene havde arbejdet med i løbet af dagen.

B&U koret havde en dejlig dag i november sammen med dirigenten Susanne Wendt og 106 andre korsangere fra Aalborg Stit. Hun arbejder til dagligt med spire- børne- og aspirant- korene i DR. Hun var en virkelig kapacitet og  en stor inspirationskilde for børnene. Korene blev udfordret med nye julesange og bevægeleses sange. Dagen blev afsluttet med en værkstedskoncert i kirken for forældre og søskende…

 

En torsdag aften i november sang Hjallerupsangkor og kirkens voksenkor sange fra deres repertoire i Mylund kirke. Desuden var der orgelmusik og fløjtespil og fællessang. Det blev en meget fin aften med mange dejlige kendte danske sange og bl.a. også kormusik til allehelgen. Korene havde også tre fælles numre, som blev dirigeret og akkompagneret på klaver af de korledere Lasse Christensen og Jørn Andersen. Efter koncerten var der hjemmebagt kage og kaffe i våbenhuset.

Børne og ungdomskoret optrådte sammen med Sigurd Barret i Brønderslev kirke for en fyldt kirke. Det var en stor oplevelse for korene at være en del af og synge sammen med Sigurd på hans nykomponerede Luthersange og høre hans fortællinger om Luther… Sigurd roste korene, som han syntes var gode til at synge.

 

 


 

Sjælesorg på Nettet gør det muligt for dig at kontakte en præst på nettet (sjælesorg.nu)  for at få sjælesorg, gennem chat fra smartphone, iPad eller computer.

Sjælesorg.nu blev lanceret ved en åbning i Københavns Domkirke den 1. februar 2017, og det har allerede vist sig at mange benytter sig af muligheden for at chatte med en præst. Siden henvender sig bredt; fra sorg og krise til tro og tvivl, identitet, utroskab, skilsmisse, seksualitet, og præstationsangst m.m. Aldersmæssigt er spektret også bredt, henvendelserne kommer fra unge i konfirmationsalderen over midaldrende til pensionister. Klik på billedet herunder…