Hvorfor babysalmesang?
Børn kan synge før de kan tale og gå, og din stemme er den vigtigste lyd, som dit barn lytter til. De lyde og melodier som børn hører de første måneder af livet, glemmer de aldrig. Med salmesang vil vi viderebringe en uvurderlig del af vores kulturarv samt skabe et musikalsk bånd mellem barnet og dets forældre/bedsteforældre.

Hvad laver vi til babysalmesang?
Vi synger, danser og vugger barnet således at stemningen fra salmerne skaber ro og tryghed. Derudover vil vi lytte til klassisk musik, puste sæbebobler samt lege med farvestrålende tørklæder m.m.

Hvor og hvornår?
Vi mødes onsdage i Jerslev Kirke, hvor vi i ca. 30 min. vil synge og lege. Herefter drikker vi sammen kaffe i graverhuset.

Praktisk:
Babysalmesang er for alle børn på ca. 3 – 12 måneder samt en forælder eller bedsteforælder. Medbring gerne selv dyne. Deltagelsen er gratis.

Babysalmesang ledes af kirkesanger, kirke-kulturmedarbejder og korleder

Kathrine Thorup Nordtorp.
Ved tilmelding/spørgsmål kontakt Kathrine
tlf. 23 80 95 32 (træffes tirsdag – torsdag)
kathrine.jerslevkirke@gmail.com

Vi mødes første gang 17. juni kl. 10.00 i Jerslev Kirkes Konfirmandstue.

Ser frem til hyggeligt og musikalsk samvær!

Tilmelding: