Hellum, Mylund og Jerslev kirkekor

Kirkelig – Klassisk – Rytmisk kormusik

Alle stemmegrupper er repræsenteret og koret medvirker ofte ved forskellige arrangementer, f.eks koncerter i kirken, og højtider og andre arrangementer.

Nye medlemmer optages – og alle er velkomne (også hvis bopælen er uden for sognene). Kontakt korleder Jørn Andersen, tlf. 23 47 13 67 eller jorna@stofanet.dk

Vi mødes og øver i konfirmandstuen i Jerslev Præstegård.
Vi øver hver torsdag fra kl. 19.00 – 21.00

Voksenkor maj-juni 2019

Undervisningen er gratis – mød op og syng dig glad!

Samtykke Jerslev-Hellum-Mylund