De fik nye øjne på livet

I denne weekend flyttede en flok unge igen ind i Mylund Kirke På Herrens Mark.
Her planlagde de to ungdomsmesser for områdets konfirmander. Der blev lavet en film, som tolkede årets tema, som handlede om ”Øjne”.

I løbet af et døgn lavede de unge en film, som belyste årets tema. De skrev en drejebog ud fra en bibeltekst om en blindfødt. Temaet var forandring: Tør du se verden med nye øjne og forandre dig? Derefter optog de og klippede den film sammen, som blev vist ved ungdomsmesserne.

I løbet af dagen spillede de også i band og sang solo og kor – og var dermed med til at give de deltagende i ungdomsmesserne søndag eftermiddag et løft i fællessangen.

Konfirmander fik øjne med hjem
Da konfirmanderne søndag ankom til Mylund Kirke i busser, fik en del af dem bind for øjnene og måtte derfor have hjælp af kammeraterne til at blive ledt ind i kirken. Her fik de bindet af øjnene og kunne opleve ungdomsmessen, hvor der var noget for alle sanser: musik og fællessang, en af de unge brækkede brødet i stykker og delte ud, hvorefter de unge kunne dyppe det i vinen – og dermed opleve altergang på en anderledes måde. De kunne også tænde lys og bede en bøn.
På vejen ud fik alle deltagerne et øje med hjem (en hoppebold med et øje på) – som en erindring om temaet med at turde se sig selv i øjnene – og at se på andre med nye øjne!

På Herrens Mark er arrangeret af Ungegruppen i Brønderslev Provsti (Folkekirkerne i Brønderslev Kommune). Det er femte gang at kommunens unge indbydes til ungdomsmesse – og det er tredje gang at forberedelserne er formet som en weekendlejr, hvor de unge sover, spiser og øver i kirkern!

En øjenåbner
For provstisekretær Erik V. Rasmussen, som var en af weekendens ledere, var mødet med de unge en øjenåbner: ”Nogle af de unge kommer igen hvert år – og de oplever det helt særlige fællesskab på Herrens Mark! De får nye øjne på sig selv – så de tør springe ud og synge solo, tage initiativ og kaste sig ud i opgaver de måske ikke ville turde byde ind på derhjemme i hverdagen”.

Ungegruppen er en del af visionsprojektet Kirker på tværs, og formålet er at gøre Folkekirken vedkommende for de unge, så de også efter konfirmationen kan opleve, at kirke og kristendom også har en aktualitet for dem!

 

Info: Vedhæftet billeder fra ungdomsweekenden på Herrens mark. Fotograf: Frederik Hauge Madsen (Kirkepilot i Brønderslev Kirke).

For mere information, kontakt Tovholder for ungegruppen og På Herrens Mark:  Inge Bech Hansen: mail: Sognemed.inge@c.dk tlf.  40 41 32 94