Hvad laver et menighedsråd? Det er ikke helt enkelt at svare på, for kirken har mange ansigter og roller. Menighedsrådet er kirkens bestyrelse, og ligesom i mange andre bestyrelser er medlemmerne frivillige. De vælges for en periode på fire år og konstitueres med formand, næstformand, kasserer osv. – ligesom enhver anden bestyrelse.

Helt overordnet er det menighedsrådet der sætter rammer for kirkelivet i de lokale sogne. Det er det mest nære demokrati, vi har i Danmark. Her er det lokale borgere der bestemmer over lokale forhold. Sognepræsten er ansat af kirkeministeriet og medlem af menighedsrådet, mens de øvrige medarbejdere ved kirken er ansat af menighedsrådet. Der er ni ansatte ud over sognepræsten, og de hjælper med at varetage de mange forskellige daglige opgaver, som gør kirken levende i lokalsamfundet. For kirken er en vigtig del af samfundet og møder mennesker i sorg og glæde, der hvor de er i livet.

Der kan være mange grunde til at gå ind i bestyrelsen for den ene eller den anden sag. Et menighedsråd er ikke anderledes end alle andre bestyrelser på det område: Nogle brænder for de gode rammer omkring kulturelle arrangementer, andre vil sætte gang i nye fællesskaber på tværs, mens endnu andre har øje for gudstjenestens liv.  Uanset hvad du brænder for, er din mening vigtig for kirkelivet. På orienteringsmødet 18. august fortæller det nuværende råd om det gode kirkeliv og de mange spændende muligheder for at sætte sit præg på det lokale. Den 15. september er der valgforsamling. Her opstilles og vælges kandidater til menighedsrådet.

Kom til orienteringsmøde den 18. august kl. 19.00 i konfirmandstuen på Borgergade 34 i Jerslev og hør mere om, hvordan kirkens liv er en del af vores fælles hverdag i lokalsamfundet.

 

Læs mere her